Được thiế kế để tạo cơ hội hoà nhập giữa gia đình. Và cộng đồng với phong cách thiết kế sáng tạo , tối ưu hoá không gian. Sử dụng và các tiện nghi cao cấp
vi-tri-the-manor-central-park